Ataser Enerji

      2014 Yılında  Adem SEZER tarafından kurulan firmamız, kısa sürede Ege Bölgesinin onlarca sanayi kuruluşu, belediye ve üniversitelerinin solar sistemlerini kurup devreye almıştır. Gücünü Müşterilerinin duyduğu güvenden alan Ataser Enerji;

  • On-grid günes tarlası kurulumu,
  • Rüzgar gülü kurulumu,
  • Doğalgaz tesisatı kurulumu,
  • Mekanik tesisat ,yangın boru hattı, fabrika ve tesis kurulumu,
  • Küçük ev ve sulama sistemler dallarında hizmet vermektedir.
      
      Ataser (Fotovoltaik) enerji sektöründe faaliyet gösteren dinamik etkin hedef odaklı İzmir Merkezli solar montaj sistemleri üreticisi ve uygulayıcısıdır.

      Ataser Enerji Ülkemizin temiz ve yenilenebilir enerji ihtiyacı için çalışır.
      Yenilikçi fikirler, Enerjik çözümler Ataser Enerji'nin temel yaklaşımını oluşturur.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ve GELECEKTE ÖNEMİ NEDİR?
      Güneşten gelen  enerjiyi  elektrik enerjisine çeviren sistemdir. Basit olarak örneklemek gerekirse hesap makinenizdeki güneş enerjisi ile aynı mantıkla çalışılırlar Ancak çok daha yüksek kapasiteli Fotovoltaik pillerde depolanır. 2016 Yılı itibari le dünya üzerinde fosil yakıtlardan daha fazla güneş enerjisi paneli kuruldu. Güneş enerjisi sistemi kurulumu son 30 yılda katlanarak artmış bulunmaktadır. Buda çok yakın bir gelecekte dünya dünyanın tamamen temiz enerjiye geçeceğinin habercisidir.
      Ortalama bir tesisin güneş enerjisi santrali verimli çalışma süresi yaklaşık 30 yıldır. Kurulum maliyetini ise yaklaşık 7 yılda karşılanmaktadır. Bu da uzun vadede bedava enerji demektir. Ülkemizin coğrafi konumununu hesap edecek olursak Güneş Enerjisi  konusunda dünyanın sayılı bölgelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz, Temiz enerjinin yanı sıra önümüzdeki yıllarda ülkemize katacağı katmadeğer, ayrıca direk ve dolaylı yollardan sağlayacağı istihdamı da hesap edersek, ülkemiz için ucuz enerjiden çok çok fazlası olduğu aşikardır